SweBoat
Varukorgen
PRODUKTER
Sök på motortyp
Underhållsdelar
Reservdelar motorer
Reservdelar drev
Reservdelar Backslag
Specialverktyg
Tillbehör till motorer
Begagnat
Propellrar
Övriga båttillbehör
Kemprodukter
Olja Volvo Penta
Olja Orbitrade
Olja Gulf
Olja Quiksilver
Olja till bogpropeller
Olja till hydraulstyrning
Glykol
Motorfärg Volvo Penta
Motorfärg Övriga motorer
Drevfärg
Antifouling drev & propeller
Fett & remspray
Tätningsmedel
Oljesug / oljepump
Loctite
Grotamar biocid
Neutra Salt
Rengöringsmedel
Handböcker
Hyundai SeasAll Diesel
Solé dieselmotorer
Volvo Penta Dieselmotorer
Volvo Penta Bensinmotorer
Marina elverk
SERVICE & TJÄNSTER
Vinterförvaring
Reparationer
Konservering & Service
Snickeriarbeten


Marine Service Spray Universalsmörjmedel

Marine Service Spray Universalsmörjmedel

Klicka för större bild

Marine Service Spray Universalsmörjmedel

Universalsmörjmedel, flaska 400 ml. 

Detta syntetiska universalsmörjmedel innehållande PTFE är både vattenavvisande och har mycket goda rostlösande egenskaper. Det krypande smörjmedlet lämnar efter sig en stark smörjfilm som med sina nanoteknologiska tillsatser ger låg friktion och en långtidsverkande smörjning under även de mest extrema förhållanden.

Marine Service Spray innehåller oljor med hög viskositet vilket innebär att detta smörjmedel kan användas vid högre temperaturintervall än andra smörjmedel. Marine Service Spray håller undan vatten och fukt, ger ett långtidsverkande skydd mot korrosion samt kan med fördel användas i gradintervallet -60°C - 270°C.

Marine Service Spray har ett väldigt brett användningsområde. Några exempel på användningsområden är kedjor, gångjärn, vinschar och rostlösning.

H222 Mycket brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärning. P210 Håll borta från värme, gnistor, öppen eld och heta ytor. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över +50°C/122°F.

Artikelnr: 1410

Pris 175 kr Antal 
Relaterade artiklar
Universalolja, Volvo
Universalolja, Volvo
244 kr